Dan toch geen opzegging van het akkoord

2023.002

Zoals min of meer verwacht kon worden, heeft de BVAS tijdens de vergadering van de NCAZ van 9/1/2023 de opzegging van het akkoord artsen-ziekenfondsen terug ingetrokken. We kunnen ons moeilijk van de indruk ontdoen dat dit een prematuur en weinig doordacht initiatief was. Blijkbaar zat ook intern niet iedereen op dezelfde golflengte. En het was nogal naïef om te eisen dat de minister de pas gepubliceerde wet terug zou intrekken. Men heeft o.i. onnodige onrust veroorzaakt bij patiënten en bij vele artsen.

Ten gronde valt het als medisch korps niet uit te leggen dat we ons zouden verzetten tegen een initiatief om de financieel zwakkere patiënt te ontzien.

Maar we hebben wél de nuances over het begrip supplementen nog eens concreet toegelicht. Zoals eerder al gemeld, is er een groot verschil tussen het aanrekenen van supplementen die alleen dienen om het eigen inkomen op een gemakkelijke manier te verhogen aan de ene kant, en supplementen die dienen om tekorten van het ziekenhuis te delgen, om deficitaire verstrekkingen te compenseren of om kwalitatief noodzakelijke investeringen te financieren aan de andere kant.

Bovendien is ook niet iedereen met het statuut verhoogde terugbetaling hulpbehoevend.

De minister heeft echter nogmaals bevestigd dat over de uitvoeringsbesluiten van de pas gepubliceerde wet in de loop van 2023 verder zal onderhandeld worden en dat die niet in voege zullen treden vóór  1januari 2024. Dat had hij ook al in het Parlement verklaard.

De minister heeft ook positief geantwoord op onze vraag naar een veel grotere transparantie in de bestemming van de supplementen.

Dus in wezen is er niets veranderd. We zijn samen met heel wat collega’s zeer tevreden dat de verworvenheden in het akkoord 2022-23  en het sociaal statuut voor geconventioneerden gevrijwaard zijn. We ijveren er voor om onze programmapunten in een volgend akkoord verder te realiseren.

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.012

Schrijf u in voor het ASGB-congres, een betere zorg voor patiënt én arts

Wanneer en waar? Zaterdag 11 maart 2023 vanaf 9 uur in Flanders Meeting & Convention Center te Antwerpen (de Elisabeth-zalen naast de Zoo, ingang via Carnotstraat 4)

Hoe inschrijven? U kunt zich inschrijven t.e.m. 28 februari 2023 via het webformulier in deze link: https://www.asgb.be/form/inschrijving-symposium

2023.016

ASGB/Kartel steunt de wachtposten in hun vraag om betere financiering

De huisartsenwachtposten hebben het (vaak) moeilijk om de eindjes nog aan mekaar te knopen. Grote boosdoener is de fikse stijging van de werkingskosten (van vooral personeel en vervoer maar ook van bv. infrastructuur en energie). De lonen van het personeel bv. hebben een index van ruim 13% ondergaan … terwijl het budget dat door Riziv ter beschikking gesteld wordt amper aan 8% komt.

2023.015

Huisartsen kunnen een cone beam ct van een lidmaat of een gewricht voorschrijven

 

Op 18 januari 2023 is een KB met een wijziging aan de nomenclatuur van art. 17§1 gepubliceerd. Dit KB treedt in werking op 1 maart 2023 en laat nu ook toe dat huisartsen een cone beam ct van een lidmaat of een gewricht kunnen voorschrijven.

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB en in de pdf bij dit bericht vindt u de desbetreffende nota uit de NCAZ.

Publicatie : 2023-01-18
Numac : 2023030016