De Toezichtscommissie (in het kader van de Kwaliteitswet) is geïnstalleerd

2023.007

 

De Kwaliteitswet van 22 april 2019 heeft verschillende verplichtingen ‘ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van zorgverstrekkingen’ geïntroduceerd. Om over de naleving van deze verplichtingen te waken, roept de Kwaliteitswet een nieuw toezichtsorgaan in het leven: de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, of kortweg de Toezichtscommissie.

Deze Toezichtscommissie, die meerdere ‘Kamers’ bevat, neemt niet alleen de taken over van de Provinciale Geneeskundige Commissies (die verdwijnen), maar krijgt ook nog andere taken. Zij zal immers toezicht uitoefenen op de volgende aspecten:

  1. de fysieke en psychische geschiktheid van een gezondheidszorgbeoefenaar om zonder risico’s de uitoefening van het beroep te kunnen verderzetten;
  2. de naleving van de Kwaliteitswet en de uitvoeringsbesluiten;
  3. de wettige uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en van de niet-conventionele partijken;
  4. de naleving van de rechten van de patiënt, wel pas vanaf een nog te bepalen datum in de toekomst; en de omstandigheden die bij verdere praktijkvoering voor zware gevolgen voor de patiënten en volksgezondheid doet vrezen.

 

Door een KB dat op 30 december 2022 gepubliceerd werd, zijn de leden van de Naderlandstalige en Franstalige Kamers benoemd. ASGB/Kartel is in deze Kamers vertegenwoordigd door voorzitter Dr Thomas Gevaert en lid van de AV Dr. Jan De Lepeleire. Hierna vindt u de volledige samenstelling van de Kamers.

Publicatie : 2022-12-30
Numac : 2022043217

Publicatie : 2022-12-30
Numac : 2022043217

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, artikel 46, § 3, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2022;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Worden benoemd als leden van de Nederlandstalige Kamer van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in artikel 46, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg:
1° als vertegenwoordigers van de artsen:
a) als effectieve leden:
- Dokter Ludo Vanopdenbosch
- Dokter Jan De Lepeleire
b) als plaatsvervangend lid:
- Dokter Thomas Gevaert
2° als vertegenwoordigers van de tandartsen:
a) als effectief lid:
- De heer Frank De Neve
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Katleen Delmé
3° als vertegenwoordigers van de apothekers:
a) als effectief lid:
- Mevrouw Rien Marinus
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Ann Verdonck
4° als vertegenwoordigers van de vroedvrouwen:
a) als effectief lid:
- Mevrouw Katelijne De Koster
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Hilde De Grave
5° als vertegenwoordigers van de verpleegkundigen:
a) als effectief lid:
- De heer Dimitri De Glas
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Mariette Van Hoek
6° als vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten:
a) als effectief lid:
- De heer Peter Bruynooghe
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Dirk Verleyen
7° als vertegenwoordigers van de klinisch psychologen:
a) als effectief lid:
- De heer Wim Schrauwen
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Patrick Engelhardt
8° als vertegenwoordigers van de klinisch orthopedagogen:
als effectief lid:
- De heer Johan Vermeeren
9° als vertegenwoordigers van de paramedici:
a) als effectief lid:
- De heer Pierre Seeuws
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Marleen D' hondt
10° als vertegenwoordigers van de hulpverleners-ambulanciers:
a) als effectief lid:
- De heer Sven Van Caenegem
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Steven Lemmens
11° als vertegenwoordigers van de zorgkundigen:
a) als effectief lid:
- Mevrouw Valerie De Vylder
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Wim Van Eenoo
12° als vertegenwoordigers van de patiënten:
a) als effectief lid:
- De heer Thomas Deloffer
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Sarah Jacobs
Art. 2. Worden benoemd als leden van de Franstalige Kamer van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in artikel 46, § 1, eerste en tweede lid, van voornoemde wet van 22 april 2019:
1° als vertegenwoordigers van de artsen:
a) als effectief lid:
- Dokter Gilbert Bejjani
- Dokter Lawrence Cuvelier
b) als plaatsvervangend lid:
- Dokter Jean-Luc Demeere
- Dokter Thierry Van der Schueren
2° als vertegenwoordigers van de tandartsen:
a) als effectief lid:
- Mevrouw Anne Vielle
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Laetitia Lousse
3° als vertegenwoordigers van de apothekers:
a) als effectief lid:
- De heer Arnaud Nicolas
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Alain Lejeune
4° als vertegenwoordigers van de vroedvrouwen:
a) als effectief lid:
- Mevrouw Murielle Conradt
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Anne Niset
5° als vertegenwoordigers van de verpleegkundigen:
a) als effectief lid:
- De heer Thierry Lothaire
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Véronique Lorge
6° als vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten:
a) als effectief lid:
- De heer Manuel Jacquemin
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Bernard Laplanche
7° als vertegenwoordigers van de klinisch psychologen:
a) als effectief lid:
- De heer Quentin Vassart
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Michael Luca
8° als vertegenwoordigers van de klinisch orthopedagogen:
a) als effectief lid:
- De heer Olivier Ruelle
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Vincent Van Aubel
9° als vertegenwoordigers van de paramedici:
a) als effectief lid:
- Mevrouw Françoise Stegen
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Stéphane Camut
10° als vertegenwoordigers van de hulpverleners-ambulanciers:
a) als effectief lid:
- De heer Michel Regatuso
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Gilles Hennekens
11° als vertegenwoordigers van de patiënten:
a) als effectief lid:
- Mevrouw Sophie Lanoy
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Thierry Monin
Art. 3. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 22 december 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE
 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
8 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024