De Toezichtscommissie (in het kader van de Kwaliteitswet) is geïnstalleerd

2023.007

 

De Kwaliteitswet van 22 april 2019 heeft verschillende verplichtingen ‘ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van zorgverstrekkingen’ geïntroduceerd. Om over de naleving van deze verplichtingen te waken, roept de Kwaliteitswet een nieuw toezichtsorgaan in het leven: de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, of kortweg de Toezichtscommissie.

Deze Toezichtscommissie, die meerdere ‘Kamers’ bevat, neemt niet alleen de taken over van de Provinciale Geneeskundige Commissies (die verdwijnen), maar krijgt ook nog andere taken. Zij zal immers toezicht uitoefenen op de volgende aspecten:

  1. de fysieke en psychische geschiktheid van een gezondheidszorgbeoefenaar om zonder risico’s de uitoefening van het beroep te kunnen verderzetten;
  2. de naleving van de Kwaliteitswet en de uitvoeringsbesluiten;
  3. de wettige uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en van de niet-conventionele partijken;
  4. de naleving van de rechten van de patiënt, wel pas vanaf een nog te bepalen datum in de toekomst; en de omstandigheden die bij verdere praktijkvoering voor zware gevolgen voor de patiënten en volksgezondheid doet vrezen.

 

Door een KB dat op 30 december 2022 gepubliceerd werd, zijn de leden van de Naderlandstalige en Franstalige Kamers benoemd. ASGB/Kartel is in deze Kamers vertegenwoordigd door voorzitter Dr Thomas Gevaert en lid van de AV Dr. Jan De Lepeleire. Hierna vindt u de volledige samenstelling van de Kamers.

Publicatie : 2022-12-30
Numac : 2022043217

Publicatie : 2022-12-30
Numac : 2022043217

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, artikel 46, § 3, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2022;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Worden benoemd als leden van de Nederlandstalige Kamer van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in artikel 46, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg:
1° als vertegenwoordigers van de artsen:
a) als effectieve leden:
- Dokter Ludo Vanopdenbosch
- Dokter Jan De Lepeleire
b) als plaatsvervangend lid:
- Dokter Thomas Gevaert
2° als vertegenwoordigers van de tandartsen:
a) als effectief lid:
- De heer Frank De Neve
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Katleen Delmé
3° als vertegenwoordigers van de apothekers:
a) als effectief lid:
- Mevrouw Rien Marinus
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Ann Verdonck
4° als vertegenwoordigers van de vroedvrouwen:
a) als effectief lid:
- Mevrouw Katelijne De Koster
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Hilde De Grave
5° als vertegenwoordigers van de verpleegkundigen:
a) als effectief lid:
- De heer Dimitri De Glas
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Mariette Van Hoek
6° als vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten:
a) als effectief lid:
- De heer Peter Bruynooghe
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Dirk Verleyen
7° als vertegenwoordigers van de klinisch psychologen:
a) als effectief lid:
- De heer Wim Schrauwen
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Patrick Engelhardt
8° als vertegenwoordigers van de klinisch orthopedagogen:
als effectief lid:
- De heer Johan Vermeeren
9° als vertegenwoordigers van de paramedici:
a) als effectief lid:
- De heer Pierre Seeuws
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Marleen D' hondt
10° als vertegenwoordigers van de hulpverleners-ambulanciers:
a) als effectief lid:
- De heer Sven Van Caenegem
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Steven Lemmens
11° als vertegenwoordigers van de zorgkundigen:
a) als effectief lid:
- Mevrouw Valerie De Vylder
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Wim Van Eenoo
12° als vertegenwoordigers van de patiënten:
a) als effectief lid:
- De heer Thomas Deloffer
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Sarah Jacobs
Art. 2. Worden benoemd als leden van de Franstalige Kamer van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in artikel 46, § 1, eerste en tweede lid, van voornoemde wet van 22 april 2019:
1° als vertegenwoordigers van de artsen:
a) als effectief lid:
- Dokter Gilbert Bejjani
- Dokter Lawrence Cuvelier
b) als plaatsvervangend lid:
- Dokter Jean-Luc Demeere
- Dokter Thierry Van der Schueren
2° als vertegenwoordigers van de tandartsen:
a) als effectief lid:
- Mevrouw Anne Vielle
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Laetitia Lousse
3° als vertegenwoordigers van de apothekers:
a) als effectief lid:
- De heer Arnaud Nicolas
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Alain Lejeune
4° als vertegenwoordigers van de vroedvrouwen:
a) als effectief lid:
- Mevrouw Murielle Conradt
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Anne Niset
5° als vertegenwoordigers van de verpleegkundigen:
a) als effectief lid:
- De heer Thierry Lothaire
b) als plaatsvervangend lid:
- Mevrouw Véronique Lorge
6° als vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten:
a) als effectief lid:
- De heer Manuel Jacquemin
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Bernard Laplanche
7° als vertegenwoordigers van de klinisch psychologen:
a) als effectief lid:
- De heer Quentin Vassart
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Michael Luca
8° als vertegenwoordigers van de klinisch orthopedagogen:
a) als effectief lid:
- De heer Olivier Ruelle
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Vincent Van Aubel
9° als vertegenwoordigers van de paramedici:
a) als effectief lid:
- Mevrouw Françoise Stegen
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Stéphane Camut
10° als vertegenwoordigers van de hulpverleners-ambulanciers:
a) als effectief lid:
- De heer Michel Regatuso
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Gilles Hennekens
11° als vertegenwoordigers van de patiënten:
a) als effectief lid:
- Mevrouw Sophie Lanoy
b) als plaatsvervangend lid:
- De heer Thierry Monin
Art. 3. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 22 december 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE
 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.012

Schrijf u in voor het ASGB-congres, een betere zorg voor patiënt én arts

Wanneer en waar? Zaterdag 11 maart 2023 vanaf 9 uur in Flanders Meeting & Convention Center te Antwerpen (de Elisabeth-zalen naast de Zoo, ingang via Carnotstraat 4)

Hoe inschrijven? U kunt zich inschrijven t.e.m. 28 februari 2023 via het webformulier in deze link: https://www.asgb.be/form/inschrijving-symposium

2023.016

ASGB/Kartel steunt de wachtposten in hun vraag om betere financiering

De huisartsenwachtposten hebben het (vaak) moeilijk om de eindjes nog aan mekaar te knopen. Grote boosdoener is de fikse stijging van de werkingskosten (van vooral personeel en vervoer maar ook van bv. infrastructuur en energie). De lonen van het personeel bv. hebben een index van ruim 13% ondergaan … terwijl het budget dat door Riziv ter beschikking gesteld wordt amper aan 8% komt.

2023.015

Huisartsen kunnen een cone beam ct van een lidmaat of een gewricht voorschrijven

 

Op 18 januari 2023 is een KB met een wijziging aan de nomenclatuur van art. 17§1 gepubliceerd. Dit KB treedt in werking op 1 maart 2023 en laat nu ook toe dat huisartsen een cone beam ct van een lidmaat of een gewricht kunnen voorschrijven.

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB en in de pdf bij dit bericht vindt u de desbetreffende nota uit de NCAZ.

Publicatie : 2023-01-18
Numac : 2023030016