Verlenging van honoraria voor toediening van COVID-vaccin tot eind 2023

2023.049

 

Wanneer u als arts aan een patiënt het COVID-vaccin toediende tijdens een individuele raadpleging of huisbezoek, kon u daar tot 31 december 2022, onder bepaalde voorwaarden een normaal honorarium voor vragen. Dit werd geregeld door hfdst 5 van een KB van 6/12/2022, waarvan u hierna de tekst terugvindt.

De regeling van hfdst 5 wordt ingevolge een KB dat op 10 maart 2023 gepubliceerd is, verlengd tot 31 december 2023.

HOOFDSTUK 5. - Vergoeding voor de toediening van een COVID-vaccin aan een rechthebbende door een persoon die gemachtigd is de geneeskunde te beoefenen tijdens individuele raadplegingen of bezoeken

  Art. 5. § 1. De verstrekkingen voor een raadpleging of een bezoek bedoeld in artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen kunnen worden aangerekend door een persoon die gemachtigd is de geneeskunde te beoefenen voor individuele vaccinatiemomenten tegen COVID-19 tijdens een raadpleging of bezoek indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  1° het COVID-vaccin is door een apotheker bereid en afgeleverd voor een individuele vaccinatie;
  2° de persoon die gemachtigd is de geneeskunde te beoefenen registreert de toediening van het COVID-vaccin aan de rechthebbende in Vaccinnet+ of het betreffende register dat door de gemeenschappen is ingesteld voor de registratie van de vaccinaties.
  § 2. De verstrekkingen voor een raadpleging of een bezoek bedoeld in artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen kunnen niet worden aangerekend indien de vaccinatie tegen COVID-19 gebeurt tijdens individuele of collectieve vaccinatie in onder meer zorginstellingen, residentiële collectiviteiten, gemeentes, scholen, eerstelijnszones, vaccinatiecentra, arbeidsgeneeskundige diensten.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
14 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.059

Impressies van ASGB-debat over de gezondheidszorg van de toekomst

 

Artsenkrant heeft een mooie impressie gemaakt van het debat over de gezondheidszorg van de toekomst dat zaterdag jl. op ons congres gevoerd werd.

https://www.artsenkrant.com/actueel/de-olifant-in-de-kamer/article-normal-66019.html

https://www.artsenkrant.com/magazine/einde-van-de-wereld-nog-niet-in-zicht/article-normal-66031.html

2023.050

Terugblik op geslaagd ASGB-congres

 

Op ons congres van zaterdag jl. werden een aantal interessante debatten en discussies gevoerd. De medische pers was goed vertegenwoordigd.

Hierna vindt u de links naar drie sfeerreportages van De Specialist/Medisfeer over het debat “Zorglandschap voor de toekomst”.

Link naar discussie over de honoraria https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/honoraria-niet-onder-druk-als-staatsschuld-almaar-stijgt.html

2023.069

GMD chronische patiënten: leeftijdsuitbreiding nu pas in Staatsblad

 

In 2022 werd het toepassingsgebied van het verhoogd GMD fors uitgebreid: enerzijds werd de beginleeftijd van 45 jaar naar 30 jaar verlaagd en anderzijds werd de eindleeftijd van 75 jaar naar 85 jaar verhoogd. In een bericht van 7 maart 2022 schreven we al dat dit onmiddellijk (lees: al in 2022) toegepast kon worden maar dat het nog een hele tijd zou duren voor dit in het Staatsblad gepubliceerd zou worden, zie https://www.asgb.be/node/28325.