OPROEP: graag nog feedback over de collectieve overeenkomst ASO

2023.060

 

Op 20 februari jl. vroegen we u naar uw evaluatie van de collectieve overeenkomst met de ASO. Zie https://www.asgb.be/node/28525

We ontvingen een aantal interessante opmerkingen, waarvoor dank, maar we kregen graag een bredere respons en doen daarom een nieuwe oproep.

Op 19 april worden alle reacties (die we uiteraard zullen anonimiseren) verzameld en besproken in de NPCAZ. Daarna kunnen al dan niet aanpassingen in de ene of de andere zin aan deze CO worden overwogen.

U kunt uw feedback e-mailen naar info@asgb.be; vermeld aub in het onderwerp “feedback CO ASO”.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
3 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.046

New deal-praktijken moeten financiële gegevens registreren tegen 19 april 2024

 

Indien uw praktijk één van de praktijken is die sinds 1 april jl. in het systeem van de New deal werkt, dient u een aantal financiële gegevens in ProGezondheid te registreren.

Het gaat om het bankrekeningnummer en de ‘fiscale bestemmeling’.

Het RIZIV vraagt om dit uiterlijk op 19 april 2024 te doen. Dat is nodig opdat de ziekenfondsen de betalingen in het kader van de capitatiefinanciering zouden kunnen uitvoeren.

2024.045

Aanpassingen aan euthanasiewet gepubliceerd

 

Op 29 maart 2024 is een wet gepubliceerd die aanpassingen doorvoert aan de euthanasiewet. 

Het gaat om een uitgebreide wet inzake justitie waarvan hfdst 10 op euthanasie betrekking heeft. De aanpassingen gaan in voege op 8 april 2024.

De belangrijkste aanpassing is dat er een meer adequaat straffensysteem komt. 

2024.044

Twee nieuwe interpretatieregels inzake geneesmiddelen

 

Op 29 maart 2024 werden twee interpretatieregels vanwege de CTG in het Staatsblad gepubliceerd. 

De eerste is in voege getreden op 1 april jl. en heeft betrekking op de vergoeding van de farmaceutische specialiteiten met obinutuzumab als actief bestanddeel.

De tweede is buiten werking getreden op 1 april jl. en heeft betrekking op de vergoeding van de farmaceutische specialiteiten op basis van tocilizumab.

Hierna vindt u de integrale tekst van deze twee interpretatieregels.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID