Verlenging standstill supplementen: nog niet definitief afgeklopt !

2023.081

 

Vandaag, 20 april 2023, communiceert Minister F. Vandenbroucke dat de standstill van de ereloonsupplementen verlengd wordt tot einde 2023. Dit is evenwel voorbarig.

Er was een informeel akkoord op de Taskforce Hervorming Ziekenhuisfinanciering van 31/03/2023, waarbij wij in een minderheidspositie stonden met onze kritiek op de onwil om de regionale verschillen in maximumpercentages te harmoniseren én met onze kritiek op de afwezigheid van een evaluatie van eventuele verhogingen van afdrachten op de honoraria omwille van deze standstill. We hebben deze punten ter zitting gemaakt, maar in een democratie maak je je punt en beslist de meerderheid.

Gisteren bleek op de Paritaire Commissie Artsen-ziekenhuizen tot onze tevredenheid dat ook Zorgnet-Icuro onze kritiek deelt. Daarom werd er nog geen formeel akkoord gevonden en werd beslist om de discussie rond de maximumtarieven te beslechten op de volgende Taskforce van 28/04.

Een standstill is een bewarende maatregel in afwachting van een meer structurele hervorming. We beseffen dat supplementen een onontkoombare aanvulling zijn voor de totale ziekenhuisfinanciering, maar we willen wel dat de excessen worden aangepakt. We willen niet langer dat heel het medisch corps om de haverklap wordt weggezet als graaiers. Is er wanneer een ziekenhuis tot 400% supplementen nodig heeft geen probleem met de bedrijfsvoering? Er is het voorbije jaar wat dat betreft geen enkele maatregel genomen.

We stellen al jaar en dag voor om te beginnen met het verhogen van de transparantie voor de patiënt. Voor het gros van de verstrekkingen kunnen de ereloonsupplementen vermeld worden in euro i.p.v. in een nietszeggend percentage. Er is het voorbije jaar, alweer, niets mee gebeurd.

Met andere woorden, ondanks de jubelende berichten van de minister is er voor de patiënt in wezen niets veranderd. Gaan we in december nog eens hetzelfde theater opvoeren?

 

Onze uitgebreide evaluatie en uiteindelijk standpunt ter zitting 31/03 vindt u hierna. Er wordt gesteld door het Kabinet dat alle voorwaarden voor de verlenging van de standstill supplementen vervuld zijn. Wij zijn het daarmee oneens om de volgende redenen.

 

(1) Indexeringsmaatregelen: reële inflatie 2022 bedroeg 10%, honoraria werden geïndexeerd met 7,11%. Dus hier zit een duidelijke gap.

 

(2) Energietoelage: ontoereikend.  Navraag bij meerdere beheerders leert dit ons.

 

(3) Compenserende maatregelen: onbestaande. Moeten tegelijk doorgevoerd worden met standstill. We zien geen initiatieven om de standstill financieel te compenseren. Bovendien blijven hoge vragers sterk bevoordeeld. Redenering dat er geen rëeele afbouw is houdt geen steek, gezien de standstill een extra financiële ader afsnijdt.

 

(4) Tegengaan drainage uit ziekenhuizen: we zien geen initiatieven om de vlucht uit de ziekenhuizen tegen te gaan. Verbod op supplementen bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming geldt ook in de ziekenhuissector, daar zijn wij principieel voor, maar dit gaat de drainage niet tegen gaan.

 

(5) Punctuele elementen           

       -   verminderen patronale bijdragen: dit geldt voor alle sectoren en werkgevers van België, dus dit heeft niks met de evaluatie van deze CO te maken.

       -   steunmaatregelen personeelsschaarste: andere discussie, geen invloed op cashflow ziekenhuizen en al helemaal geen rechtstreekse invloed voor de ziekenhuisartsen.

       -   premie 100mio voor geconventioneerden: slechts deel van dit bedrag gaat naar de artsen, slechts deel een daarvan gaat naar de ziekenhuisartsen en bovendien is er ook nog een drempelvereiste inzake                     minimale verstrekkingen in de ambulante setting; het reële effect in het kader van de evaluatie van de collectieve overeenkomst is dus te verwaarlozen.

       -   Art 155,§3: wij wilden meer, gaat pas later in én gaat meer transparantie bieden, echter geen effect op balans ziekenhuizen

 

(6) Het invoeren van twee extra beperkende maatregelen tijdens een lopende standstill is ook niet goed voor het vertrouwen :

         - verbod op supplementen bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming in de ambulante sector (gestemd, zijn we voor, maar niet overlegd en geïsoleerde maatregel)

         -  verbod op supplementen voor zware medische beeldvorming bij ambulante patiënten (naar de regeringstafel).

 

Daarom kunnen we niet akkoord gaan met een verlenging zonder meer. We vragen dus als voorwaarden voor verlenging:

  1. (1) Transparante, beperkte en tijdelijke toelage moet mogelijk zijn om inflatie te counteren, excl. mensen met verhoogde tegemoetkoming.
  2. (2) Regeling moet op tafel komen om de spread tussen hoge/lage vragers weg te werken. Vorig jaar expliciet zo gevraagd tijdens de onderhandelingen over de eerste standstill, toen van tafel geveegd, 1 jaar later blijven we met dezelfde vragen zitten.
  3. (3) Evaluatie van standstill moet simultaan gebeuren met een standstill op de afdrachten.
  4. (4) Er moet transparantie komen voor patiënten met supplementen in euro’s én duidelijkheid waar supplementen voor bestemd zijn.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
7 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2023.233

OPROEP : huisartsen gezocht voor diverse (RIZIV-)organen

 

Na de recente medische verkiezingen werden en worden de raden en commissies van het RIZIV opnieuw samengesteld. Voor een aantal huisartsenfuncties is ASGB nog op zoek naar geïnteresseerde kandidaten.

U vindt hierna deze functies en de vergaderfrequentie ervan. De bevoegdheden van de betrokken raden en commissies vindt u terug in de pdf als bijlage bij dit bericht.

Indien u interesse heeft in één van deze functies, kunt u zich aanmelden via info@asgb.be.

2023.232

Opinie Dr. Gevaert: technocratitis en tekentafelgeneeskunde

 

Onze voorzitter specialisten Dr. Thomas Gevaert is n.a.v. het evaluatierapport van CEBAM over het zorgtraject Long Covid nog eens in zijn pen gekropen. Artsenkrant heeft zijn opiniestuk overgenomen, zie https://www.artsenkrant.com/actueel/technocratitis-en-tekentafelgeneeskunde/article-opinion-69485.html?cookie_check=1701352763

U kunt de integrale tekst ervan ook hier lezen.

 

2023.231

Maak een gratis simulatie voor de New Deal

 

In aanloop naar de start van het pilootproject New Deal lanceerde het Vlaams consortium (een samenwerking van Domus Medica, VAS, ASGB en AADM) een informatieve website newdealhuisartsen.be met een gratis simulatietool. Aan de hand van deze simulatietool kunt u testen wat het nieuwe financieringsmodel zou betekenen voor uw praktijk.

Gratis simulatietool