ASGB/Kartel steunt verzoek om een beroepstitel algologie

2023.083

De Belgische beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in Anesthesie en Reanimatie (BSAR-APSAR) is vragende partij om deze beroepstitel van niveau 3 in te voeren en heeft daaromtrent de mening van de artsensyndicaten gevraagd.

ASGB/Kartel steunt het verzoek en deelt de visie om in te zetten op een professionalisering van de chronische pijntherapie in België. We streven hierbij naar een breder kader om deze zorg te bieden in ons gezondheidszorgsysteem, met een belangrijke plaats voor zowel de arts in de eerste lijn, als de specialist chronische pijntherapie.

We onderschrijven ook de vraag voor een duidelijk normenkader voor de opleiding. Een adequate opleiding en erkenning van deze specialisten en klinieken is immers een garantie voor kwaliteit en veiligheid, zodat iedere patiënt en iedere verwijzer kan vertrouwen op goede zorg. Tevens biedt deze aanpak meer zekerheid dat overheidsbudgetten correct worden ingezet.

Als bijlage bij dit bericht vindt u het volledige antwoord dat ASGB/Kartel aan de BSAR-APSAR gestuurd heeft.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
5 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.086

Stavaza hervorming nomenclatuur juni 2024

 

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 17/6/2024 gaf het Riziv een stand van zaken over de  hervorming van de nomenclatuur.

Het gaat om een gigantische operatie waar we nog wel enkele jaren zoet mee zullen zijn.

U vindt de details via deze links:

Hervorming van de nomenclatuur voor artsen | RIZIV (fgov.be)

2024.085

KCE zoekt Niet-New Deal-praktijken om de New Deal te evalueren

 

Het nieuwe New Deal-model voor de organisatie en financiering van huisartsenpraktijken is in 48 praktijken al van start gegaan.

Vandaag zet het KCE ook al de eerste stappen om de impact ervan op de zorg, de tevredenheid van de zorgverleners, de ervaringen van patiënten, enz. te evalueren.

2024.084

Stuurgroep KAFKA en Hfdst. IV: vereenvoudiging bekomen… maar ook praktische problemen

 

Stuurgroep KAFKA (een samenwerking tussen Jong Domus en ASGB en de andere artsensyndicaten) behaalde een grote doorbraak in de vereenvoudiging van de terugbetalingscriteria voor DOAC’s en medicatie bij osteoporose (Zoledroninezuur/Aclasta ® en Denosumab/Prolia ®).

Na jarenlang ijveren zijn we er immers in geslaagd om de terugbetalingscriteria te vereenvoudigen en de geldigheidstermijn van de akkoorden te verlengen (van 1 jaar naar respectievelijk 5 en 3 jaar).