Reactie op interview met Dr. Maaike Van Overloop

2023.095

Geachte collega Van Overloop, beste Maaike

 

Uw interview in de Specialist heeft ons behoorlijk perplex achtergelaten.

De journalist stelt u een aantal, volgens ons zeer pertinente vragen, maar op geen enkele geeft u een duidelijk antwoord. Als een volleerde politica fietst u om elk heikel punt heen.

De nota over pulmonale revalidatie was helemaal geen variapunt. Het was na de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering zelfs het eerste agendapunt (zie document als bijlage) en het voor de artsen meest belangrijke. Waarom zegt u dit?

U draait intussen een tiental jaren mee op het Riziv. Het kan toch niet anders dan dat u weet dat de partiële begrotingsdoelstellingen eerst in het Verzekeringscomité worden vastgelegd en dat pas daarnà de sectoren, waaronder de NCAZ, hun ding kunnen doen.

Jullie willen dat het geld goed besteed wordt. Wij ook. Maar we stellen nu juist aan de kaak dat er in deze projecten veel geld, voor een groot stuk afkomstig van de artsenhonoraria, verspild wordt. En dat er in elk geval al twee jaar budget onbenut zal blijven. Daar hadden we in de NCAZ dan wel nuttiger dingen kunnen mee doen. Ja, het klopt volledig dat de artsen dit als een besparing aanvoelen.

Wij samen? Wanneer we vaststellen dat na het doorbreken van de silo’s, zoals jullie godsdienst het oplegt, iedereen in de transversale werkgroepen opnieuw probeert om het laken naar zich toe te halen, wat heb je dan bereikt? Waarom noemen jullie zich eigenlijk Artsenbelang?

We nemen er akte van dat u het dus blijkbaar normaal vindt dat artsenvertegenwoordigers in deze werkgroep worden aangeduid door de ziekenhuiskoepels. Merkwaardig. Maar intussen lezen we dat u ook nog een ziekenhuisdirecteur als syndicaal kopstuk naar voren schuift. Wie weet wat we nog gaan meemaken? Ceci n’est pas un syndicat.

Over de pulmonale revalidatie kan u niets zeggen omdat uw ‘verantwoordelijken’ met vakantie zijn. Ze mogen met vakantie blijven want gedurende anderhalf jaar vergaderen is er nooit één enkele op een vergadering aanwezig geweest. Deze werden nochtans alle, zoals jullie het steeds vragen, tijdens de normale daguren georganiseerd. Jullie hebben er ook geen enkel voorstel ingediend. ‘80% of success in life is being present’. Nadat jullie grote visies en principes met de hulp van de beleidscel verworven zijn mogen anderen het werk doen en proberen te redden wat er te redden valt.

Dit project heeft helemaal niets te maken met post-covid. Dat fiasco mag aan een andere werkgroep worden toegeschreven.

Specialisten alles opleggen aan de huisartsen?? In het voorstel wordt eerst een traject uitgewerkt tussen twee vertegenwoordigers van de eerstelijn en twee van de tweedelijn, en de patiënt. Gedurende de eerste 4 weken wordt het opgestart in het ziekenhuis, de volgende 5 maanden verlopen volledig in de eerstelijn. Het waren net de huisartsen die vragende partij waren om er niet opnieuw een zorgopdracht bij te krijgen zonder voldoende ondersteuning of tijd voor voorbereiding. Ofwel heeft u het voorstel niet eens gelezen ofwel, en dat zou wel jammer zijn, bent u in uw antwoorden toch niet erg te goeder trouw.

En o ja, ons voorbehoud en onze kritiek dateren van 2021 en staan dus los van pre-electorale koorts.

Het ASGB-bestuur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Transversale zorgprojecten bekijken wij op breder niveau" (AADM)

  • De Specialist, 17 mei 2023  door P.S.

Het Kartel spuide stevig wat kritiek op AADM dat bij het item transversale zorg in het Verzekeringscomité van het Riziv blijkbaar kritiekloos slikte wat de beleidscel in laatste instantie veranderde. "We willen dat het geld goed besteed wordt, maatschappelijk verantwoord, en dat de zorgverlener zich daar goed bij voelt", verdedigt Maaike Van Overloop zich.

Maaike Van Overloop: "Het Verzekeringscomité is natuurlijk een plek waar je alle zorgverleners bij elkaar brengt, en het bewuste punt - transversale zorg - was een variapunt. We willen er op een verantwoorde manier omgaan met het budget, want de tijd van de vette jaren op het vlak van gezondheidszorg is voorbij. We willen vanuit AADM goed nadenken hoe we die middelen appropriate care en transversale zorg via een quintuple aim kunnen inzetten. Voor een aantal groepen kan dat als een besparing aanvoelen, maar voor andere als een verschuiving. We willen dat het geld goed besteed wordt, maatschappelijk verantwoord, en dat de zorgverlener zich daar goed bij voelt. Precies daarom stonden we achter de begroting, omdat we zelf constructief willen meewerken aan een oefening die de gezondheidszorg als geheel verbetert. Belangrijk is dat die zorgverlener goesting blijft hebben in zijn of haar job."

Kartel zegt dat het merkwaardig is dat bij respiratoire revalidatie niet-representatieve artsenverenigingen (ziekenhuiskoepels) de artsen zouden afvaardigen.

Maaike: "Het hangt ervan af over welk project je het hebt. Voor zwangerschapsopvolging bijvoorbeeld ligt dat weer anders. Andere transversale projecten worden dan weer wel op zorgniveau afgevaardigd en niet op het niveau van de ziekenhuiskoepels. Het gaat overigens niet alleen om de ziekenhuiskoepels: op instellingsniveau bevinden zich ook de medische huizen. Voor ons is essentieel dat we kijken naar de hele flow. Niet alleen de rol van de arts is in die verhalen belangrijk."

In het Verzekeringscomité zitten toch al mensen die die andere niveaus vertegenwoordigen, het is toch niet jullie taak om ook die te gaan verdedigen? Moeten jullie niet in eerste instantie jullie eigen mensen verdedigen?

Maaike: "Ik denk dat we in het Verzekeringscomité een dubbele rol hebben. Het is de plaats waarin je samen verantwoording aflegt voor de besteding van de overheidsmiddelen. Je individuele portefeuille heb je al verdedigd in de medicomut (nationale commissie artsen-ziekenfondsen). In het Verzekeringscomité stap je binnen met als verhaal: "Wij samen, de zorgverstrekkers."

Het Kartel merkt ook op dat bij pulmonaire revalidatie u merkwaardig genoeg geen rekening wil houden met de tweede lijn, de specialisten, de ziekenhuizen, of alleszins niet openstaat voor overleg daarover. Strookt dat met het verhaal: "Wij samen"?

Maaike: "We hebben ons geweldig ingezet voor het transversale zorgpad kwetsbare zwangeren. Dat heeft zich bij uitstek over de lijnen heen uitgestrekt. Met als kernvraag: "Hoe leiden we die kwetsbare zwangeren die de tweede lijn niet vinden, naar een correcte zorg in de tweede lijn. Daar liepen we de omgekeerde weg."

En waarom dan niet bij pulmonaire revalidatie?

Maaike: "We hebben van in het begin ingezet op de eerste 1.000 dagen in het zorgpad kwetsbare zwangeren en de gezondheidsdoelen daarrond. Ook voor obesitas hebben we ons sterk ingezet. De eerste lijn in dit geval is breder. Er zijn niet alleen de ziekenhuizen, maar ook de longdiensten en de kinesitherapeuten en andere disciplines. Zelf ben ik niet verantwoordelijk voor de pulmonale zorgpaden, geef ik toe. De verantwoordelijken daar zijn momenteel met vakantie. Voor het Kartel was dat project waarschijnlijk belangrijk om er het post-covidverhaal daarin neer te schrijven. Als we met AADM een stap zetten, kijken we wel altijd naar dezelfde einddoelen en naar grote populaties. Met de intentie om langetermijneffecten te zien. Met zingeving voor alle zorgverstrekkers, breder dan de artsen alleen. Als alleen de artsen tevreden zijn en de verpleegkundigen niet, dan loopt je ziekenhuis ook leeg. Het heeft ook geen zin om vanuit de specialisten alles op te leggen aan de huisartsen, want dan zal er geen huisartsgeneeskunde zijn die dat opvangt."

Reacties

absoluut ondermaatse antwoorden, of wordt ze voortdurend afgeleid om zo naast de kwestie te antwoorden?

Joëlle Rosier

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
10 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.106

Prioriteiten voor specialisten en huisartsen volgens ASGB/Kartel

 

Met het oog op de medische verkiezingen die dinsdag a.s. 6 juni beginnen, hebben we u al laten kennismaken het programma van ASGB/Kartel zie https://www.asgb.be/node/28593. Vandaag willen we u onze kernpunten presenteren.

Voor alle artsen willen we traditioneel inzetten op mentaal welzijn en sociale bescherming, maar ook op ecologische transitie en maatregelen inzake de planning van het medisch aanbod.

Daarnaast mikken we telkens op drie afzonderlijke blikvangers voor specialisten en huisartsen.

 

2023.101

Verkiezingsprogramma ASGB/Kartel in 10 punten

 

ASGB/Kartel wil de beroepsverdediging niet blind corporatistisch en demagogisch voeren maar tracht ook steeds oog te hebben voor de maatschappelijke rol van de arts en de wetenschappelijke aspecten van de geneeskunde. Daarom blijven wij een goed uitgebouwde, solidair gedragen, verplichte ziekteverzekering verdedigen, wetende dat dit systeem enkel kan blijven bestaan wanneer er een evenwicht is tussen overheidsgeld en eigen bijdragen. ASGB/Kartel wil daarbij ook zorg dragen voor álle artsen. Op basis van deze uitgangspunten komen wij tot volgend 10-puntenprogramma.

 

2023.098

De 10 + 1 top-realisaties van ASGB/Kartel

 

Indien u nog zou twijfelen om te gaan stemmen, of voor wie, dan geven we u hierbij graag een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken die ASGB/Kartel sedert de eerste medische verkiezingen gerealiseerd heeft.

Realisaties hebben post hoc, zeker in tijden van verkiezingen, meestal vele vaders. Daarom voegen we bij alle punten documentatie ter staving.

De rode draad van ASGB/Kartel doorheen de geschiedenis van het medisch syndicalisme is duidelijk herkenbaar.

1. Opwaardering van de intellectuele akten