Dr Creemers in Artsenkrant over de nakende verkiezingen

2023.097

 

Artsenkrant organiseert met het oog op de artsenverkiezingen wekelijks een ‘duo-debat’ waarin zij een van de andere stakeholders uit de gezondheidszorg een aantal stellingen laat lanceren, waarop de syndicaten dan moeten reageren. 

Vandaag is zo ook Dr. Michel Creemers, onze voorzitter huisartsen, aan het woord gekomen, in antwoord op de FOD Volksgezondheid.

 

In de volgende link vindt u het standpunt van beide personen:

https://www.artsenkrant.com/magazine/artsenverkiezingen-het-debat/article-normal-67179.html

 

Hierna vindt u eveneens de tekst van Dr Creemers terug:

Ik kan mij bij het advies van Dirk Ramaekers : breng uw stem uit! Bij de verkiezingen van 2018 bracht maar 25% van de geregistreerde artsen hun stem uit. Dat percentage moet veel hoger. De opkomst tijdens de artsenverkiezingen is bepalend voor de geloofwaardigheid van de vertegenwoordigers van de artsen in de verschillende overlegorganen. Het is juist binnen deze overlegcultuur dat de belangen van de artsen verdedigd worden. Wij zitten mee aan tafel om de voorstellen, noodzakelijk om de gezondheidszorg aan te passen aan de huidige behoeftes, kritisch te bekijken.

De meeste artsen hebben inderdaad een meer dan gemiddeld inkomen. Dat inkomen wordt via de nomenclatuur ook onderhandeld in de overlegorganen. Een herijking van de nomenclatuur zal ook via deze kanalen verlopen. Indien je als arts dit overlegmodel genegen bent, is je stem laten horen tijdens deze verkiezingen noodzakelijk.

Waarom dan kiezen voor het ASGB/Kartel? Wij werken constructief mee en denken na op welke manier de kwaliteit van de gezondheidszorg verder kan verbeteren, met respect voor de patiënt en in samenwerking met andere zorgverstrekkers. Wij leggen voorstellen of amendementen op tafel om in het overleg tot breed gedragen oplossingen te komen. Wij willen verder blijven wegen op het beleid. Toch mogen we niet vergeten dat het overgrote deel van ons inkomen gegenereerd wordt door de bijdragen van werknemers en werkgevers. Er is een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om goed om te gaan met deze middelen, zowel voor huisartsen als voor artsen-specialisten. Een artsenvereniging moet alle artsen vertegenwoordigen.

Het lijkt soms dat de uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat enkel met snelle en doortastende beslissingen verholpen kunnen worden. De covidcrisis heeft bewezen dat dit kan. Ook dat gebeurde in overleg.

Een overleg vraagt tijd om tot een oplossing te komen als de sense of urgency minder stringent is. Problemen in de huisartsgeneeskunde zijn ook niet met een vingerknip opgelost. De penurie, patiëntenstops, spreiding van de huisartsen,... zijn toch dossiers die weloverwogen moeten bekeken worden om tot oplossingen te komen.

Dus ja, die stem van elke arts in deze verkiezingen is belangrijk en ja, een stem voor een model waar je voor staat is belangrijk. Breng die stem uit. Beter nog: vraag je af of je niet actief in het beleid kan stappen in plaats van wat het gevoerde beleid voor jou oplevert.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.106

Prioriteiten voor specialisten en huisartsen volgens ASGB/Kartel

 

Met het oog op de medische verkiezingen die dinsdag a.s. 6 juni beginnen, hebben we u al laten kennismaken het programma van ASGB/Kartel zie https://www.asgb.be/node/28593. Vandaag willen we u onze kernpunten presenteren.

Voor alle artsen willen we traditioneel inzetten op mentaal welzijn en sociale bescherming, maar ook op ecologische transitie en maatregelen inzake de planning van het medisch aanbod.

Daarnaast mikken we telkens op drie afzonderlijke blikvangers voor specialisten en huisartsen.

 

2023.101

Verkiezingsprogramma ASGB/Kartel in 10 punten

 

ASGB/Kartel wil de beroepsverdediging niet blind corporatistisch en demagogisch voeren maar tracht ook steeds oog te hebben voor de maatschappelijke rol van de arts en de wetenschappelijke aspecten van de geneeskunde. Daarom blijven wij een goed uitgebouwde, solidair gedragen, verplichte ziekteverzekering verdedigen, wetende dat dit systeem enkel kan blijven bestaan wanneer er een evenwicht is tussen overheidsgeld en eigen bijdragen. ASGB/Kartel wil daarbij ook zorg dragen voor álle artsen. Op basis van deze uitgangspunten komen wij tot volgend 10-puntenprogramma.

 

2023.098

De 10 + 1 top-realisaties van ASGB/Kartel

 

Indien u nog zou twijfelen om te gaan stemmen, of voor wie, dan geven we u hierbij graag een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken die ASGB/Kartel sedert de eerste medische verkiezingen gerealiseerd heeft.

Realisaties hebben post hoc, zeker in tijden van verkiezingen, meestal vele vaders. Daarom voegen we bij alle punten documentatie ter staving.

De rode draad van ASGB/Kartel doorheen de geschiedenis van het medisch syndicalisme is duidelijk herkenbaar.

1. Opwaardering van de intellectuele akten