Dr Creemers in Artsenkrant over de nakende verkiezingen

2023.097

 

Artsenkrant organiseert met het oog op de artsenverkiezingen wekelijks een ‘duo-debat’ waarin zij een van de andere stakeholders uit de gezondheidszorg een aantal stellingen laat lanceren, waarop de syndicaten dan moeten reageren. 

Vandaag is zo ook Dr. Michel Creemers, onze voorzitter huisartsen, aan het woord gekomen, in antwoord op de FOD Volksgezondheid.

 

In de volgende link vindt u het standpunt van beide personen:

https://www.artsenkrant.com/magazine/artsenverkiezingen-het-debat/article-normal-67179.html

 

Hierna vindt u eveneens de tekst van Dr Creemers terug:

Ik kan mij bij het advies van Dirk Ramaekers : breng uw stem uit! Bij de verkiezingen van 2018 bracht maar 25% van de geregistreerde artsen hun stem uit. Dat percentage moet veel hoger. De opkomst tijdens de artsenverkiezingen is bepalend voor de geloofwaardigheid van de vertegenwoordigers van de artsen in de verschillende overlegorganen. Het is juist binnen deze overlegcultuur dat de belangen van de artsen verdedigd worden. Wij zitten mee aan tafel om de voorstellen, noodzakelijk om de gezondheidszorg aan te passen aan de huidige behoeftes, kritisch te bekijken.

De meeste artsen hebben inderdaad een meer dan gemiddeld inkomen. Dat inkomen wordt via de nomenclatuur ook onderhandeld in de overlegorganen. Een herijking van de nomenclatuur zal ook via deze kanalen verlopen. Indien je als arts dit overlegmodel genegen bent, is je stem laten horen tijdens deze verkiezingen noodzakelijk.

Waarom dan kiezen voor het ASGB/Kartel? Wij werken constructief mee en denken na op welke manier de kwaliteit van de gezondheidszorg verder kan verbeteren, met respect voor de patiënt en in samenwerking met andere zorgverstrekkers. Wij leggen voorstellen of amendementen op tafel om in het overleg tot breed gedragen oplossingen te komen. Wij willen verder blijven wegen op het beleid. Toch mogen we niet vergeten dat het overgrote deel van ons inkomen gegenereerd wordt door de bijdragen van werknemers en werkgevers. Er is een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om goed om te gaan met deze middelen, zowel voor huisartsen als voor artsen-specialisten. Een artsenvereniging moet alle artsen vertegenwoordigen.

Het lijkt soms dat de uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat enkel met snelle en doortastende beslissingen verholpen kunnen worden. De covidcrisis heeft bewezen dat dit kan. Ook dat gebeurde in overleg.

Een overleg vraagt tijd om tot een oplossing te komen als de sense of urgency minder stringent is. Problemen in de huisartsgeneeskunde zijn ook niet met een vingerknip opgelost. De penurie, patiëntenstops, spreiding van de huisartsen,... zijn toch dossiers die weloverwogen moeten bekeken worden om tot oplossingen te komen.

Dus ja, die stem van elke arts in deze verkiezingen is belangrijk en ja, een stem voor een model waar je voor staat is belangrijk. Breng die stem uit. Beter nog: vraag je af of je niet actief in het beleid kan stappen in plaats van wat het gevoerde beleid voor jou oplevert.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
1 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.069

Nieuwe collectieve overeenkomst ASO algemeeen verbindend verklaard

 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de nieuwe collectieve overeenkomst (CO) voor ASO algemeen verbindend verklaart.

Voor de inhoud van deze CO verwijzen we naar ons bericht van 18 maart 2024 : zie https://asgb.be/node/28791

Dat deze CO nu algemeen bindend verklaard wordt (via KB) wil zeggen dat hij van toepassing gemaakt wordt op alle ‘werkgevers’ van ASO (alle ziekenhuizen en stagemeesters).

In de pdf als bijlage vindt u de tekst van het op 17 mei gepubliceerde KB terug.

2024.068

KB over geïntegreerde praktijkpremie 2023 verschenen

 

Huisartsen kunnen jaarlijks een premie bekomen voor het gebruik van e-healthdiensten, de zgn. geïntegreerde praktijkpremie. 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de criteria officialiseert voor het bekomen van deze premie voor het jaar 2023.

Voor de inhoud verwijzen we naar ons bericht van 29 juni 2023 (zie https://asgb.be/node/28632) waarin u een overzicht van deze criteria terugvindt.

2024.067

Nieuwe vergoedingsmodaliteiten medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie

 

Op 15 mei 2024 is een MB gepubliceerd over de vergoedingsmodaliteiten van medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie.

Dit besluit treedt in voege op 1 juni 2024.

Via de link hieronder kunt u de integrale tekst ervan downloaden.