NCAZ past criteria voor praktijkpremie 2023 aan

2023.136

 

Op de Medicomut van 26 juni jl. werden de criteria of drempelwaarden van de geïntegreerde praktijkpremie vastgelegd voor 2023. Er werden er drie geschrapt, vier zijn er ongewijzigd gebleven, twee werden er samengevoegd, ééntje werd aangepast en er werd ook nog één nieuw geïntroduceerd.

Drie criteria die geschrapt zijn

Tijdens het 2de semester van het premiejaar verstuurt u minstens 25% van uw geneesmiddelenvoorschriften via Recip-e.

Voor minstens 25% van de patiënten voor wie u GMD-honoraria geïnd heeft voor het premiejaar, is uiterlijk op 31 december een informed consent geregistreerd via het eHealthplatform (door uzelf, door de patiënt of door een andere zorgverlener).

U gebruikt tijdens het premiejaar MyCareNet voor het elektronische beheer van uw GMD-honoraria.

Vier criteria die ongewijzigd blijven

Tijdens het 2de semester van 2023 dient u minstens 50% van uw aanvragen voor de vergoeding van geneesmiddelen van hoofdstuk IV in via de dienst ‘Hoofdstuk IV’ van MyCareNet.

Tijdens het 2de semester van 2023 gebruikt u minstens 5 keer de CEBAM Evidence Linker (via login).

In de loop van 2023 gebruikt u minstens 3 keer de toepassing MyHandicap voor het invoeren van de erkenning van een handicap.

Tijdens het 2de semester van 2023 creëert u of past u minstens 5 medicatieschema’s aan.

Een aangepast criterium

De verhouding tussen het totale aantal patiënten voor wie uiterlijk op 31 december van het 2023 een Sumehr beschikbaar is via de digitale platformen en het aantal patiënten voor wie u GMD-honoraria geïnd heeft, bedraagt minstens 55% (vroeger was dit slechts 25%).

Een samengevoegd criterium

E-fact en e-attest worden vanaf 2023 samengevoegd. U dient meer bepaald minstens 50% van de raadplegingen elektronisch te factureren voor uw patiënten (met recht op verhoogde tegemoetkoming).

Eén nieuw criterium

Deelnemen aan ten minste één van de twee barometers (diabetes en/of antibiotica) die in de softwarepaketten ter beschikking zijn. De diabetesbarometer zal ten laatste op 28 november 2023 beschikbaar zijn, terwijl de antibioticabarometer op ten laatste 21 december 2023. Het deelnemen aan zo’n barometer wordt op praktijkniveau beoordeeld: wanneer de praktijk aan één van de barometers deelneemt, is dit criterium dus voor alle artsen van de praktijk vervuld.

Aantal te behalen criteria

Een huisarts die minder dan 4 van de 7 criteria behaalt, heeft recht op het basisbedrag van € 1.000; wie er 4 van de 7 haalt, ontvangt € 3.500; wie er 5 van de 7 haalt, krijgt € 4.500; en wie er minstens 6 haalt, heeft recht op het maximum van € 6.000.

Reacties

vanaf wanneer kan de premie aangevraagd worden

Van EYKEN DIRK

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
4 + 8 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.086

Stavaza hervorming nomenclatuur juni 2024

 

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 17/6/2024 gaf het Riziv een stand van zaken over de  hervorming van de nomenclatuur.

Het gaat om een gigantische operatie waar we nog wel enkele jaren zoet mee zullen zijn.

U vindt de details via deze links:

Hervorming van de nomenclatuur voor artsen | RIZIV (fgov.be)

2024.085

KCE zoekt Niet-New Deal-praktijken om de New Deal te evalueren

 

Het nieuwe New Deal-model voor de organisatie en financiering van huisartsenpraktijken is in 48 praktijken al van start gegaan.

Vandaag zet het KCE ook al de eerste stappen om de impact ervan op de zorg, de tevredenheid van de zorgverleners, de ervaringen van patiënten, enz. te evalueren.

2024.084

Stuurgroep KAFKA en Hfdst. IV: vereenvoudiging bekomen… maar ook praktische problemen

 

Stuurgroep KAFKA (een samenwerking tussen Jong Domus en ASGB en de andere artsensyndicaten) behaalde een grote doorbraak in de vereenvoudiging van de terugbetalingscriteria voor DOAC’s en medicatie bij osteoporose (Zoledroninezuur/Aclasta ® en Denosumab/Prolia ®).

Na jarenlang ijveren zijn we er immers in geslaagd om de terugbetalingscriteria te vereenvoudigen en de geldigheidstermijn van de akkoorden te verlengen (van 1 jaar naar respectievelijk 5 en 3 jaar).