Uw behoeften en prioriteiten voor 2024 ?

2023.140

 

Naar (twee)jaarlijkse gewoonte worden rond deze tijd door het RIZIV de zgn. behoeftenfiches verwacht. Die dienen dan als basis om na de zomer de begroting voor de ziekteverzekering op te maken.

We willen dus andermaal bij onze leden peilen wat hun grootste behoeften of prioriteiten voor 2024 zijn.

Naar even goede gewoonte moeten we er u  echter op voorhand aan herinneren 

* dat de budgettaire middelen erg beperkt zullen zijn 

* dat van de eventuele marge er nog een groot gedeelte zal verdwijnen naar transversale zorg

* en dat zelfs van wat we aan doelmatige zorg zouden kunnen realiseren, de helft nog uit de sector van onze honoraria zal verdwijnen. Met dank aan AADM...

 

Indien u de behoeften voor uw discipline wenst door te geven, is het raadzaam dit te doen aan de hand van de sjablonen die het RIZIV oplegt, cfr. de file als bijlage die u ingevuld kan terugmailen aan ons secretariaat (info@asgb.be).  

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
7 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.098

Nomenclatuur gecombineerde NMR-onderzoeken onder algemene anesthesie

In het BS van 10/7/2024 verscheen een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor gecombineerde NMR-onderzoeken onder algemene anesthesie.


Hierna vindt u de integrale tekst van het op 10 juli 2024 gepubliceerde KB

16 JULI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 12, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

2024.097

Nomenclatuur oftalmologie

In het BS van 10/7/2024 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie en de aanpassing van een interpretatieregel.


Hierna vindt u de integrale tekst van het op 10 juli 2024 gepubliceerde KB

6 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

2024.096

Somatische zorg in het psychiatrisch ziekenhuis

In het BS van 10/7/2024 verscheen een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor artikelen 2 en 25. Een artikel regelt het bezoek in het ziekenhuis door de GMD-houdende huisarts of een collega van een geregistreerde groepering. Simultaan worden de aparte verstrekkingen voor het bezoek van ‘een’ huisarts aan het psychiatrisch ziekenhuis geschrapt.