Erkenning borstklinieken: ASGB vraagt om verder te kijken dan de neus lang is

2023.167

 

In de media is de voorbije weken en maanden heel wat te doen geweest over de kwaliteit en dus de erkenning van de (kleinere) borstklinieken. Er zouden immers grote kwaliteitsverschillen zijn die maatregelen noodzakelijk maken.

De medisch oncologen van ASGB vinden de gegevens waarop deze adviezen gebaseerd zijn niet correct. Als er maatregelen nodig zijn, moeten die genomen worden, daar niet van, maar dat moet dan wel gebeuren op grond van objectieve criteria. In dit verband wordt eerstdaags een overleg gepland tussen het ASGB en de overheid.

Wij zullen u op de hoogte houden van de vorderingen in dit dossier én in analoge dossiers.

Als bijlage bij dit bericht kunt u alvast de brief vinden die wij naar de bevoegde kabinetten gestuurd hebben.

Reacties

Beste allen, Dit is de mail die wij vanuit AZ Monica naar de Vlaamse overheid gestuurd hebben.
het probleem begint echter bij de verouderde database van het Kankerregister ( waardoor de aantallen niet kloppen en gans de statistiek op de helling staat ) èn bij het VIKZ die duidelijk een ranking wouden ondanks alle opmerkingen van de artsen. Het VIKZ heeft alles doorgespeeld naar de pers en niet omgekeerd. Men heeft zelfs ongevraagd onze namen onder het rapport gezet van de VIKZ. De gesprekken met de Vlaamse overheid waren meer open. :

Met heel veel dank voor het constructief gesprek dat wij hadden.
• Ik vermelde u tijdens de vergadering dat er veel patiënten weggelaten, worden bij zowel volume als overleving door het kankerregister. Voor Az Monica werden 651 nieuwe diagnosen van borstkanker gedaan en geregistreerd , het KKR geeft een volume van 350 voor AZ Monica…)

• Wij blijven zeer teleur gesteld over de aantallen en de gebrekkige statistiek van het KKR. Wij hebben dit voor 2011-2014 volledig nagekeken en dit waren onze bevindingen:
Ivm de aantallen berekend door KKR :
2009-2013: AZ Monica Borstkliniek toen 5de beste van Vlaanderen qua overleving
Cijfers 2011-2014 KKR: aantallen te laag , allemaal nagekeken:
1. Er zaten overleden borstkanker patiënten bij die nooit in ons ziekenhuis geweest waren!
2. Er zaten nog levende borstkanker patiënten van AZ Monica NIET bij !
3. Kwaadaardige phyllodes tumoren worden niet meegerekend
4. Sarcomen van de borst worden niet meegerekend
5. Nieuw borstkanker andere zijde niet meegerekend, is een ‘secundary primary’ ( de database laat dit niet toe)
6. Nieuw borstkanker zelfde zijde niet meegerekend, is een ‘secundaire primary’ ( de database laat dit niet toe)
7. Bilaterale borstkankers niet meegerekend ( de database laat dit niet toe)
8. Paget’s disease niet meegerekend
9. Borstcarcinoom en ander carcinoom in een ander orgaan niet meegerekend ( de database laat dit niet toe)
10. Mannen niet meegerekend

11. Cijfers 2011-2014 werden door ons allemaal nagekeken en gerapporteerd aan KKR : Men heeft daar NIETS mee gedaan. ‘we nemen het mee de volgende keer’ ( ook zo bij andere Borstklnieken)
12. Meerdere borstklinieken hebben geweigerd het rapport 2014-2018 te valideren, zelfs deze met goede overlevingscijfers .

Ivm overleving berekend door KKR voor cijfers 2014-2018:
1. Gezien te grote aantallen niet ingenomen zijn in dit rapport, welke validiteit heeft dit nog? .
2. 2009-2013: AZ Monica is 5 de beste, nu veel minder. Echter het team is hetzelfde gebleven, enkel de oncologie is veranderd en verbeterd. ( oncologen zijn nu deze van dienst oncologie UZA-AZ Monica)

Maar onze grootste bezorgdheid blijft de verouderde database van het KKR en waardoor zoveel nieuwe borstcarcinomen weg gelaten worden.
Dit zal ook voor de volgende jaren zo zijn. (2019-2023) is reeds geregistreerd in deze oude database!
Hoe kan men besluiten trekken uit de aantallen en de overleving van borstkanker in de Borstklinieken als men start met onjuiste statistiek?

Nathalie FRJ Degrieck

Akkoord Natalie. We moeten ons beraden over welke cijfers relevant zijn en die onderlinge vergelijkingen achterwege laten.
Luc Dirix

Luc D

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
2 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2023.175

Nieuw KB op komst inzake vergoeding voor griep- en covidvaccinatie

 

Op het Verzekeringscomité van 18 september jl. werd een ontwerp-KB goedgekeurd dat in specifieke pseudonomenclatuur voorziet voor het toedienen van het griepvaccin en het covidvaccin.

In dit KB worden niet alleen vergoedingen voorzien voor als een arts of verpleegkundige vaccineert maar ook voor als een apotheker vaccineert. En dat laatste mag opmerkelijk genoemd worden, daar er op dit moment nog helemaal geen wettelijke basis is voor het vaccineren door apothekers.

2023.174

Centralisatie hoofdhals tumoren: uw input is welkom

 

Als bijlage bij dit bericht vindt u de eerste ontwerptekst voor de centralisatie van hoofd hals tumoren. De ASGB-vertegenwoordigers hebben in de werkgroep al heel wat opmerkingen gemaakt en proberen bij te schaven.

Verdere input ‘vanop het veld’ zou echter zeker op prijs gesteld worden. We richten deze vraag natuurlijk in het bijzonder aan onze oncologen, radiotherapeuten, MKA-artsen, NKO-artsen, pathologen en radiologen, maar ieders feedback is nuttig.

2023.173

RIZIV-sociaal statuut voor de apotheker – klinisch bioloog

 

Dankzij de aanhoudende inspanningen van ASGB/Kartel hebben de apothekers – klinisch biologen recht gekregen op een identiek sociaal statuut als de artsen - klinisch biologen.

Op zijn website heeft het RIZIV nog eens de voorwaarden, bedragen en modaliteiten samengevat.

Zie Het sociaal statuut van de arts en apotheker-klinisch bioloog - RIZIV (fgov.be)