Samenwerken met verpleegkundigen? Heel graag maar met respect voor de wettelijke grenzen

2023.215

 

Gezamenlijk bericht van BVAS en ASGB/Kartel

Verpleegkundigen zouden vaker ingezet moeten worden om consultaties te doen bij patiënten met chronische of langdurige aandoeningen,” meldde de VRT gisteren op basis van een nieuw rapport van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

BVAS en ASGB/Kartel zijn gehecht aan een goede samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen, maar verpleegkundigen deze autonomie geven gaat te ver.

 

Het KCE beveelt in een nieuw rapport (*) aan om verpleegkundigen autonoom bepaalde consultaties te laten doen, onderzoeken te laten aanvragen en geneesmiddelen voor te laten schrijven. De timing van het KCE kan niet beter voor minister Vandenbroucke die een wetsontwerp voorbereidt om verpleegkundigen meer verantwoordelijkheden te geven.

BVAS en ASGB/Kartel zien tal van voordelen in een goed uitgebouwde samenwerking met verpleegkundigen. Die samenwerking mag zelfs nog geïntensifieerd worden. Maar in onze visie blijft de huisarts verantwoordelijk om het beslissingsproces uit te stippelen, zowel diagnostisch als therapeutisch. Uiteraard houdt dat ook taakdelegatie naar andere zorgactoren in, maar steeds met de huisarts als exclusieve mandaathouder van het zorgvoorschrift.

Door bepaalde taken te herverdelen en verpleegkundigen meer verantwoordelijkheid te geven,” zo argumenteert het KCE, “ kan de werkdruk op artsen én verpleegkundigen afnemen.” Waar hebben we dit nog gehoord? Andermaal worden terechte klachten over administratieve en niet-zorg gerelateerde overlast ingeroepen om het medische takenpakket van huisartsen uit te hollen. Dit moet stoppen.

BVAS en ASGB/Kartel zijn al lang vragende partij voor een degelijke én financieel onderbouwde ondersteuning van de huisartsenpraktijk. Het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen reserveert hiervoor een budget voor van 16,5 miljoen euro voor 2023. Maar de werkgroep die zich over de uitvoering van dit punt uit het akkoord moet buigen, kwam pas onlangs voor het eerst samen. Het werk afronden zal voor 2024 zijn.

Een wetsontwerp dat verpleegkundigen autonomie zou geven om geneesmiddelen voor te schrijven en onderzoeken aan te vragen, interfereert met de New Deal voor huisartsen waarin de verpleegkundigen een praktijk ondersteunende en uitvoerende rol krijgen onder toezicht van de arts.

Daarnaast is het belangrijk dat huisartsenpraktijken die opteren om niet in de New Deal te stappen ook verpleegkundige ondersteuning krijgen. Zo kunnen die artsen taken delegeren aan de verpleegkundige om samen gerichtere zorg te verlenen. In heel wat praktijken wordt er de facto al op die manier gewerkt, ook al is het financieel kader ervoor zwaar ontoereikend.

Dat minister Vandenbroucke in de gegeven omstandigheden eenzijdig een wettelijk initiatief voorbereidt, is voor BVAS en ASGB/Kartel onaanvaardbaar. We roepen de minister op om dringend het overleg aan te gaan. We zijn immers voorstander van een sterke eerste lijn waarin elke beroepsgroep die taken uitoefent die de wet hem toevertrouwt. Zou dat niet beter zijn dan vanuit de ivoren toren eenzijdige maatregelen te nemen die de actoren uit die eerste lijn tegen mekaar opzet?

(*) U vindt het KCE-rapport via deze link:

https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/verpleegkundige-consultaties-voor-patienten-met-complexe-aandoeningen

Reacties

juist standpunt, ook wat betreft praktijken die niet in de new deal stappen.
Ik hoop dat jullie het been stijf houden, en dat de andere syndikaten zich hierbij aansluiten, zodat onze beroepsgroep sterker staat.

Rik Carlier

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
6 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024