Ozempic-verbod van 14/11/2023 tot 31/08/2024

2023.218

 

Vandaag, op 14 november 2023, is het KB verschenen dat een verbod invoert op het voorschrijven van Ozempic voor niet-diabetespatiënten. Het verbod gaat onmiddellijk in en treedt buiten werking op 31 augustus 2024. Naast Ozempic gaat het ook nog om: Rybelsus, Victoza, Trulicity en Bydureon.

Een uitzondering op dit voorschrijfverbod wordt nog wel gemaakt voor zwaarlijvige patiënten (met een BMI van minstens 35kg/m² of van minstens 30 kg/m² in combinatie met ten minste één gewicht gerelateerde comorbiditeit) maar dan enkel wanneer het eerste voorschrift met de behandeling met één van deze medicijnen opgemaakt wordt door een arts-specialist in de endocrinologie.

Deze laatste voorwaarde kan alweer tellen als signaal van misprijzen naar de huisartsen. Ze komt immers zonder enige vorm van overleg met de beroepsgroep uit de lucht vallen. Net als het verbod ‘an sich’ nooit overlegd geweest is, zie https://asgb.be/node/28699.

Hierna vindt u de integrale tekst van het op 14 november gepubliceerde besluit.

9 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden voor het voorschrijven en de aflevering van geneesmiddelen behorend tot de GLP-1-analogen die vergund zijn met de indicatie van type 2 diabetes mellitus

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik, artikel 3, § 2, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006 en gewijzigd bij de wet van 5 mei 2022, en artikel 7, § 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022;

Gelet op de wet van 22 april 2019 houdende de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, artikel 30, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2023;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 oktober 2023;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door een op internationaal niveau op korte termijn ernstiger geworden risico op beperkte beschikbaarheid van geneesmiddelen behorend tot de GLP-1-analogen die vergund zijn voor de behandeling van type 2 diabetes mellitus, en dit omwille van de sterk toegenomen vraag, onder meer voor het off-label gebruik met het oog op gewichtsverlies. Dit laatste impliceert een grote onzekerheid inzake beschikbaarheid gedurende de komende maanden van de geneesmiddelen Ozempic, Rybelsus, Victoza, Trulicity en Bydureon, ten aanzien van patiënten voor wie deze geneesmiddelen onontbeerlijk zijn ;

Dat een therapeutisch equivalent alternatief voor deze geneesmiddelen niet beschikbaar is ;

Dat er voldoende alternatieven beschikbaar zijn voor mensen met milde obesitas of overgewicht, waarbij deze alternatieven niet noodzakelijk bestaan uit een geneesmiddelenbehandeling, maar vooral betrekking hebben op levensstijl en dieet ;

Dat er na de nodige consultaties van experten over de te nemen maatregelen, ook dringend op het niveau van de voorschriften en de afleveringen moet worden ingegrepen, teneinde te vermijden dat de marktwerking zou worden ontwricht door een op korte termijn nog ernstiger wordende toename van de vraag ingevolge het breder bekend worden van de intenties van de overheid, en dit voor de datum van de inwerkingtreding van het voorgenomen besluit ;

Dat hieromtrent de Task Force "Onbeschikbare geneesmiddelen", ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen hierover op 25 oktober 2023 een analoge aanbeveling heeft uitgebracht;

Dat de urgentie en de noodzaak om het voorschrijven en afleveren te beperken, afdoende werden aangetoond.

Gelet op het advies 74.760/3 van de Raad van State, gegeven op 7 november 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het voorschrijven van geneesmiddelen is beperkt tot de volgende gevallen:

1° de volgende geneesmiddelen, voor patiënten met diabetes type 2, voor de indicaties waarvoor zij vergund zijn :

a) Ozempic;

b) Rybelsus;

c) Victoza;

d) Trulicity;

e) Bydureon;

2° de in 1° bedoelde geneesmiddelen, voor patiënten met een BMI (Body Mass Index) hoger of gelijk aan 35 kg/m2 of hoger of gelijk aan 30 kg/m2 in combinatie met ten minste één gewichtgerelateerde comorbiditeit ;

3° geneesmiddelen onder 1° die zijn bestemd voor het gebruik in een klinische proef, uitgevoerd in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG;

4° geneesmiddelen onder de vorm van een magistrale bereiding die semaglutide, liralutide, dulaglutide en exenatide bevatten, uitsluitend voor de indicaties waarvoor een geneesmiddel onder 1° vergund werd of voor de patiënten en onder de voorwaarden bedoeld in 2° ;

Voor de toepassing van 2°, van het eerste lid wordt het eerste voorschrift van de behandelingen met de bedoelde geneesmiddelen die worden aangevangen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, opgemaakt door een arts- specialist in de endocrinologie.

Art. 2. De aflevering van officinale bereidingen die semaglutide, liralutide, dulaglutide en exenatide bevatten, is verboden.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, en treedt buiten werking op 31 augustus 2024.

Art. 4. De minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 november 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

Reacties

in dit artikel staat er niet in vermeld welk de straf is als ik toch zou voorschrijven

guido van hirtum

Weet zelfs suikerpatiënten die hun reybelsus gratis hebben er meer halen bij de apotheek en ze verder verkopen dat kan dan wel

Mireille

Wat met mensen hoger of gelijk met BMI 35/M2 ,die de medicatie al enkele maanden gebruiken voor dit besluit van kracht werd?
Wat met iemand met een te hoog BMI met een aneurysma aan de aotra, ook naar een endocrynoloog ?

Waem Jean

Lees ik nu dat er zonder overleg door 1 man die niet verkozen werd éénzijdig beslist werd?

Karel Groot

Ik heb degeneratieve artritis . Ik had een BMI boven de 30. Door het nemen van rybelsus is mijn BMI nu 28. Maar nog steeds te hoog.
Ik lees ook dat je niet plots mag stoppen met het nemen van Rybelsus.
Toch weigert mijn huisarts dit nog voor te schrijven omdat de wet hem het verbied.
Ik heb nog steeds overgewicht en daardoor ook meer pijn aan mijn gewrichten.
Ipv ervoor te zorgen dat de productie verhoogd wordt zodat ieder zijn problematiek kan aangepakt worden, beslist men dan maar plots dat het product alleen nog maar mag voorgeschreven worden voor mensen met diabetes.
De beslissing die onze minister van volksgezondheid hierbij neemt is de gemakkelijkste en niet denkende dat zijn keuze nefast kan zijn voor mensen met een andere problematiek. Waardoor er aan de levenskwaliteit van deze mensen totaal niet wordt gedacht.

Anne

Ik zag gisteren een Roemeense patiënt,
Hij had ozempic gaan halen in een Roemeense apotheek, zonder voorschrift. Verpakking met drie ozempic spuitjes van 1 mg: prijs 200 euro (hier in België 300 euro voor srie spuitjes) ....

David

David

Ik kreeg rybelsus voorgeschreven door huisarts wegens te hoog BMI. Ondertussen al veel kilo's kwijt. Mijn overgewicht komt grotendeels door trage schildklier. Als het gekend is dat ik daarmee een probleem heb waarom moet een endocrinoloog ipv mijn huisarts een voorschrift afleveren? Nu zit ik al een lange tijd zonder rybelsus en dit vind ik niet kunnen.

Marianne

Ik kan sedert 2 weken geen trucility meer bekomen ondanks voorschrift van mijn dokter.
Hoelang zal dit nog aanheouden

Herman Ampe

Als diabeet type 2 en rolstoelpatient door rugletsel geraak ik maar niet aan mijn inspuitingen , mijn echtgenoot heeft bijna alle apotheken van het waasland bezocht .Volgens de apotheker zal het nog een tijdje voor ze terug beschikbaar zijn . Mijn medisch dossier is zeer groot , hartklachten ook het middel Minitrans pleisters zijn regelmatig niet te verkrijgen . Al 26 jaar heb ik door een foute behandeling na een gewapende overval PTSD. Het heeft een tijdje geduurd voor al mijn medicatie op elkaar afgestemd was . Wat nu ?Door heel deze situatie krijgt ik terug meer paniekaanvallen .
Irene Carnes

Irene Carnes

Als je bmi te hoog is, zonder een ziekte, dan moet je minder en gezonder eten, en niet de medicatie van diabetes patienten verknoeien.

Hahn anita

Groot gelijk

Francine Jordaens

'medicatie van diabetes patienten'
al eens opgezocht waarom patienten het nodig hebben?
voor exact dezelfde redenen...

jvdd

De fabrikant kan ook gewoon meer produceren...
Of druist dat in tegen de wereld van de suikerverkoop?

Katrien

De fabrikant is gestopt met Victoza produceren om hun fabriek aan te passen om tegemoet te komen aan de grote vraag naar ozempic door niet-diabetes gerelateerd gebruik.
Ik begrijp dat dit middel het voor veel mensen makkelijk maakt om af te vallen, maar het is NODIG voor diabetici. Dan lijkt het mij een logische beslissing om voorrang te geven aan mensen die eigenlijk niet zonder kunnen. Het is zeker moeilijk voor mensen die last hebben van overgewicht, maar voor diabetici is het levensreddend en daar zit hem het verschil...
De fabrikant zou ook gewoon het patent kunnen opgeven zodat iedereen geholpen kan worden, maar dat gaat in deze kapitalistische wereld nooit gebeuren natuurlijk.

T

Helemaal mee eens!

Marion

Mocht het zo simpel zijn, was het probleem zo groot niet ...

CP

Ik ben diabetes type 1, ik had een bmi van 34, en een sterk schommelende glucose spiegel. Ondanks het gebruik van een insulinepomp. En lettend op mijn eten. Na het nemen van ozempic is mijn suikerspiegel mooi afgevlakt, veel minder schommelingen en mijn bmi is gezakt tot 27,8 ik voelde mij veel beter. Maar voor type 1 diabetes, met overgewicht, geen terugbetaling van het ziekenfonds, en NU?? Kan ikzelf ook geen ozempic meer krijgen. Mijn suikerspiegel schommelend weer fel, maak weer regelmatig hypo's, moet weer regelmatig suiker bij nemen, waardoor alle moeite weeral voorniets is. Ik begrijp er geen drol meer van. Mijn neef en nicht gebruiken het, mijn buurman het gebruikt. En het wordt afhaald in de Limburgse apotheek??? Zijn zulke mensen mij dan altijd voor??? Aub in welk land en jaar leven wij?

Gefrustreerde Diabeet Ferdi

Idem hier. Jaren op de sukkel met hoge waarden Hcba1 van 10 naar plots 8 gezakt op maand tijd. Maar financieel niet haalbaar mits er voor type 1 geen terugbetaling is voorzien. Schandalig gewoon, wij kiezen er niet voor om ziek te zijn!!! Wordt tijd dat daar iets aan gedaan wordt.

Kelly

Schandalig dat deze beslissing wordt genomen, door iemand die zelfs niet verkozen werd. Ik snap het belang van diabetici, maar ook iemand met overgewicht, heeft recht op een gezond leven. Want niet iedereen is zwaar door te eten. En om dit plotseling zomaar te gaan verbieden, waardoor men plots volledig moet stoppen, is ook onverantwoord. Want ook dit heeft gevolgen. Maar alles draait hier om geld en de diabetici worden gebruikt als excuus. Want er wordt verwezen naar Wegovy, dat dubbel zoveel zal kosten. Alles moet nu wijken voor een luxeproduct dat op komst is. Dit is gewoon weer een middel om miljoenen te verdienen, op de kap van de mensen en hun gezondheid.

Sofie

Volledig akkoord.
Niet verkozen, mag geld verbranden en ons dan de peperdure versie met dezelfde ingrediënten verpatsen.
Dan is er geen tekort voor diabetici ofwa ??? Ik nam het preventief omdat verschillende familieleden diabetes hebben. Wanneer je je gewicht en bloedsuikerspiegel op orde kan houden heb je weinig kans zelf diabetes te krijgen. Daar spreekt niemand over. En ja, sorry dat ik mijn lichamelijk en fysiek goed voel wanneer ik Ozempic gebruik. Btw, met alle respect voor mensen met diabetes. Ik wil alleen voorkomen het zelf te krijgen.

Leen

hoe lang nog?... ik hoor in alle apotheken dat er genoeg rybelsus is, maar nu mag de dokter het niet voorschrijven. Type 2 hier, goed bezig met rybelsus (nadat ozempic op was). Niets anders hielp. Als ze ook eens zouden beseffen dat je mentale hierbij een grote boost krijgt na het eindelijk lukken van jaren van dieet. Voelde me herboren, had heel veel energie, kon de wereld aan... helaas gaat het weer de andere kant op dit moment... pffff

niki

Ik kreeg vorig jaar Rybelsus van endocrinoloog omdat ik slechte bloedwaarden had en dringend moest afvallen. Op een normale manier kon het niet want had een sterk vertraagde schildklier. Na verloop van tijd verloor ik heel wat kilo's en voelde mij herboren. Jammer genoeg van korte duur want het gaat momenteel weer de verkeerde kant op. Ik begrijp het standpunt van de diabetici maar ook anderen hebben dit medicijn nodig om een gezonder leven te kunnen leiden

Claudia

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
6 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.069

Nieuwe collectieve overeenkomst ASO algemeeen verbindend verklaard

 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de nieuwe collectieve overeenkomst (CO) voor ASO algemeen verbindend verklaart.

Voor de inhoud van deze CO verwijzen we naar ons bericht van 18 maart 2024 : zie https://asgb.be/node/28791

Dat deze CO nu algemeen bindend verklaard wordt (via KB) wil zeggen dat hij van toepassing gemaakt wordt op alle ‘werkgevers’ van ASO (alle ziekenhuizen en stagemeesters).

In de pdf als bijlage vindt u de tekst van het op 17 mei gepubliceerde KB terug.

2024.068

KB over geïntegreerde praktijkpremie 2023 verschenen

 

Huisartsen kunnen jaarlijks een premie bekomen voor het gebruik van e-healthdiensten, de zgn. geïntegreerde praktijkpremie. 

Op 17 mei 2024 werd het KB gepubliceerd dat de criteria officialiseert voor het bekomen van deze premie voor het jaar 2023.

Voor de inhoud verwijzen we naar ons bericht van 29 juni 2023 (zie https://asgb.be/node/28632) waarin u een overzicht van deze criteria terugvindt.

2024.067

Nieuwe vergoedingsmodaliteiten medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie

 

Op 15 mei 2024 is een MB gepubliceerd over de vergoedingsmodaliteiten van medisch materiaal voor endovasculaire pulmonale embolectomie.

Dit besluit treedt in voege op 1 juni 2024.

Via de link hieronder kunt u de integrale tekst ervan downloaden.