Nieuwe interpretatieregel RIZIV over ORL-implantaten

2024.004

 

Op 16 januari 2024 is een interpretatieregel gepubliceerd inzake ORL-implantaten.

U vindt hierna integrale de tekst van deze interpretatieregel nr. 45.

Hij treedt retroactief in werking op 1 oktober 2023.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 28 september 2023, en in uitvoering van artikel 22,4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 23 oktober 2023 de hiernagaande interpretatieregel toegevoegd:
Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen:
INTERPRETATIEREGEL 45
VRAAG
"Welke verstrekkingen geldig tot 1 oktober 2023 moeten ook begrepen worden onder punt 2.2. van de vergoedingsvoorwaarde C- § 01 voor het eerste cochleair implantaat ingeval van een contralateraal cochleair implantaat en onder punten 5.2.3., 5.2.4. en 5.2.5. van de vergoedingsvoorwaarde C- § 01 bij vervanging van geluidsprocessor of implanteerbaar deel?"
ANTWOORD
"1. Voor rechthebbenden met een ernstig bilateraal gehoorverlies, met een ernstig bilateraal gehoorverlies met dreigende bilaterale ossificatie of met auditieve neuropathie; voor het contralaterale oor onder punt 2.2. moeten voor een tegemoetkoming voor het eerste cochleair implantaat ook verstrekking 152935-152946, 152950-152961, 703813-703824, 703835-703846, 180574-180585, 180596-180600, 180655-180666 of 180670-180681 begrepen worden naast de reeds in punt 2.2. van de vergoedingsvoorwaarde C- § 01 vermelde verstrekkingen.
2. Ingeval van asymmetrisch bilateraal gehoorverlies moeten, wanneer het contralaterale oor verder is geëvolueerd naar een ernstig bilateraal gehoorverlies, voor de tegemoetkoming van het eerste cochleair implantaat ook de verstrekking 170811-170822 of 170833-170844 begrepen worden naast de reeds in punt 2.2. van de vergoedingsvoorwaarde C- § 01 vermelde verstrekkingen.
3. Bij vervanging van de geluidsprocessor vóór de leeftijd van acht jaar moeten ook volgende verstrekkingen begrepen worden naast de reeds in punt 5.2.3. van de vergoedingsvoorwaarde C- § 01 vermelde verstrekkingen:
- De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekking 153016-153020 of 153053-153064 kan minimum drie jaar na de verstrekking 152935-152946, 152972-152983, 170811-170822, 180574-180585, 180611-180622, 180655-180666, 180692-180703 of 703894-703905 toegekend worden.
4. Bij vervanging van de geluidsprocessor vanaf de achtste verjaardag moeten ook volgende verstrekkingen begrepen worden naast de reeds in punt 5.2.4. van de vergoedingsvoorwaarde C- § 01 vermelde verstrekkingen:
- De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekking 153031-153042 of 153075-153086 kan minimum drie jaar na de verstrekking 152935-152946, 152972-152983, 170811-170822, 180574-180585, 180611-180622, 180655-180666, 180692-180703 of 703894-703905 toegekend worden.
- De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekking 153031-153042 of 153075-153086 kan minimum vijf jaar na de verstrekking 152950-152961, 152994-153005, 170833-170844, 180596-180600, 180633-180644, 180670-180681, 180714-180725 of 703916-706920 toegekend worden.
5. Bij vervanging van de implanteerbare delen moeten ook volgende verstrekkingen begrepen worden naast de reeds in punt 5.2.5. van de vergoedingsvoorwaarde C- § 01 vermelde verstrekkingen:
- De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekking 153090-153101 kan slechts tien jaar na de verstrekking 152935-152946, 152950-152961, 170811-170822, 170833-170844, 180574-180585, 180596-180600, 180655-180666, 180670-180681, 703813-703824, 703835-703846 of 683211-683222 toegekend worden;
- De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekking 153112-153123 kan slechts tien jaar na de verstrekking 152972-152983, 152994-153005, 180611-180622, 180633-180644, 180692-180703, 180714-180725, 703850-703861, 703872-703883 of 691913-691924 toegekend worden."
De interpretatieregel 45 heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2023.
Brussel, 23 oktober 2023.
De Leidend Ambtenaar,
M. DAUBIE
Directeur-generaal
geneeskundige verzorging
De Voorzitster,
A. KIRSCH

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
1 + 9 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.020

Akkoord 2024-2025 gepubliceerd op 5 februari 2024

 

Vandaag, 5 februari 2024, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen.

Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren, is aangevangen.

Wie partieel of volledig wenst te deconventioneren kan dat dus vanaf vandaag aan het RIZIV laten weten via ProGezondheid (en dat tot uiterlijk 6 maart 2024). Indien u volledig wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u daarentegen niets te doen.

2024.015

ASGB-online-seminarie over de vernieuwde Wet Patiëntenrechten

 

Wat ? Na 20 jaar is er een update van de Wet Patiëntenrechten (WPR) op komst. Het desbetreffende wetsontwerp zal weldra door de Kamer goedgekeurd worden en het zou de bedoeling zijn dat het nog dit voorjaar in werking zal treden.

ASGB biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met deze vernieuwde versie van de WPR en dit vanuit het standpunt van de arts, dus hoe u er als arts mee om dient te gaan.

2024.026

Last call: ASGB-symposium 2024 ‘info voor starters’

 

Datum: woensdag 13 maart 2024 van 19u tot 22u

Locatie: Let’s meet Center Elewijt, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt

Deelname is GRATIS. Onthaal van 18u30 tot 18u55.

 

Inschrijving

Inschrijven kan t.e.m. 5 maart 2024 door het webformulier uit de link hierna in te vullen. https://asgb.be/form/symposium-starters-2024