Wettelijke basis gelegd voor verplicht gebruik van PSS door voorschrijvers

2024.078

 

De Wet diverse gezondheidsbepalingen die op 4 juni 2024 werd gepubliceerd, introduceert een PSS dat op termijn verplicht gebruikt zal moeten worden door de voorschrijvers.

Op termijn omdat de datum van inwerkingtreding nog door een KB vastgelegd moet worden. 

PSS staat voor Prescription Search Support .

Het gaat om een platform dat het RIZIV vrijblijvend aanbiedt aan voorschrijvers en hen ondersteunt  bij het voorschrijfproces.

Meer info vindt u via deze link :  

https://www.riziv.fgov.be/nl/thema-s/egezondheid/beslissingsondersteunend-platform-voor-voorschrijvers-meer-gepaste-zorg-en-minder-veiligheidsrisico-s-dankzij-evidence-based-ondersteuning#:~:text=Het%20beslissingsondersteunend%20platform%20(PSS)%20dat,voor%20het%20domein%20in%20kwestie.

 

Hierna vindt u  de integrale tekst van de op 4 juni gepubliceerde wet.

Art. 10. In hoofdstuk 3, afdeling 8, van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 februari 2024 wordt een artikel 30/1 ingevoegd, luidende: 

"Art. 30/1. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bepaalt de Koning de datum vanaf wanneer de gezondheidszorgbeoefenaar die een voorschrift opstelt, voor de geneesmiddelen of gezondheidsproducten of voor de verstrekkingen van gezondheidszorg die de Koning omschrijft, een beslissingsondersteuningssysteem moet gebruiken. De Koning kan voor de verschillende soorten voorschriften een afzonderlijke datum bepalen. De Koning kan per door hem omschreven geneesmiddel, gezondheidsproduct of verstrekking van gezondheidszorg, het beslissingsondersteuningssysteem aanduiden dat moet worden gebruikt, alsook in voorkomend geval de omstandigheden waaronder het moet worden gebruikt”.

Reacties

Ik snap er geen snars van.

Frans Goossens

Dit is de start van een 2 snelheden geneeskunde. In veel gevallen van die ondersteuning zal het komen tot ‘Computer says no’ en dan zal de patiënt die kan betalen wel de verstrekking krijgen en de arme sukkel met PSS niet …

Jef Jonckheere

De angst hiervoor begrijp ik wel, maar het moet toch duidelijk zijn dat het hier gaat om iets waar we allemaal beter kunnen van worden. De wet zegt enkel dat er een moment komt waarop we bij het maken van voorschriften de beslisondersteuning moeten gebruiken. Er staat NIET dat we die moeten volgen of dat de patiënt de gevolgen draagt indien we dat niet doen. De bedoeling is zeker dat dit proces wordt geïntegreerd in de software van de arts en hopelijk is dat dus gebruiksvriendelijk genoeg om ons dagelijks werk niet al te veel te verstoren...

Jan Raemaekers

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
2 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.086

Stavaza hervorming nomenclatuur juni 2024

 

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 17/6/2024 gaf het Riziv een stand van zaken over de  hervorming van de nomenclatuur.

Het gaat om een gigantische operatie waar we nog wel enkele jaren zoet mee zullen zijn.

U vindt de details via deze links:

Hervorming van de nomenclatuur voor artsen | RIZIV (fgov.be)

2024.085

KCE zoekt Niet-New Deal-praktijken om de New Deal te evalueren

 

Het nieuwe New Deal-model voor de organisatie en financiering van huisartsenpraktijken is in 48 praktijken al van start gegaan.

Vandaag zet het KCE ook al de eerste stappen om de impact ervan op de zorg, de tevredenheid van de zorgverleners, de ervaringen van patiënten, enz. te evalueren.

2024.084

Stuurgroep KAFKA en Hfdst. IV: vereenvoudiging bekomen… maar ook praktische problemen

 

Stuurgroep KAFKA (een samenwerking tussen Jong Domus en ASGB en de andere artsensyndicaten) behaalde een grote doorbraak in de vereenvoudiging van de terugbetalingscriteria voor DOAC’s en medicatie bij osteoporose (Zoledroninezuur/Aclasta ® en Denosumab/Prolia ®).

Na jarenlang ijveren zijn we er immers in geslaagd om de terugbetalingscriteria te vereenvoudigen en de geldigheidstermijn van de akkoorden te verlengen (van 1 jaar naar respectievelijk 5 en 3 jaar).