Nieuwe interpretatieregel voor geneesmiddelen met pemetrexed

2024.092

 

Op 27juni 2024 werd een interpretatieregel op voorstel van de CTG gepubliceerd.

Deze interpretatieregel betreft geneesmiddelen met pemetrexed en treedt in werking op 1 juli a.s.

Hierna vindt u de integrale tekst ervan.

 

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel

Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 30-04-2024 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 13-05-2024 de hierna volgende interpretatieregel vastgesteld :
Interpretatieve regel voor de vergoeding van de farmaceutische specialiteiten met pemetrexed als actief bestanddeel.
 

Vraag:
In welke mate mag een farmaceutische specialiteit op basis van pemetrexed vergoed worden in het kader van de neoadjuvante behandeling van operabel niet-kleincellig stadium II longcarcinoom bij volwassenen met een hoog risico op recidief in combinatie met cisplatine en Keytruda (pembrolizumab).
 

Antwoord :
"Indien een stadium II patiënt reeds geniet van een vergoeding met de farmaceutische specialiteit KeytrudaR 100mg en voldoet aan de vergoedingsvoorwaarden van § 8090000 voor de behandeling van operabel niet-kleincellig longcarcinoom bij volwassenen met een hoog risico op recidief, in eerste instantie als neoadjuvante behandeling in combinatie met platinumbevattende chemotherapie, daarna voortgezet als monotherapie als adjuvante behandeling, mag een farmaceutische specialiteit met pemetrexed als actief bestanddeel vergoed worden op voorwaarde dat de desbetreffende farmaceutische specialiteit met pemetrexed als actief bestanddeel gebruikt en gefactureerd werd door het ziekenhuis waar de patiënt de vergoeding voor KeytrudaR geniet."
De voorgenoemde interpretatieregel treedt in werking op 1 juli 2024.
De Leidend ambtenaar, De Voorzitster,
Mickaël DAUBIE Anne KIRSCH
Directeur-generaal geneeskundige verzorging

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
15 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.095

NPCAZ: FAQ i.v.m. CO ASO

Naar aanleiding van enkele recente discussies in de NPCAZ over de collectieve overeenkomst van 21 december 2023 heeft de FOD Volksgezondheid dit vademecum met FAQ gepubliceerd.

2024.094

Trombectomie bij CVA: alleen nog vergoeding in inrichtingen met erkenning als gespecialiseerd zorgprogramma

 

Op 28 juni 2024 werden twee KB’s gepubliceerd i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor trombectomie bij CVA. Zij treden in voege vanaf 1 augustus a.s.

Vanaf dat moment kan de verstrekking 588991-589002 alleen vergoed worden, indien ze verricht wordt in een inrichting die erkend is als gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures”.

Hierna vindt u tekst van de beide KB’s en de pdf als bijlage bevat de voorbereidende nota van de NCAZ.

 

2024.093

‘Ozempic-verbod’ verlengd tot 28 februari 2025

 

U herinnert zich vast nog wel dat toenmalig minister Vandenbroucke in november 2023 beperkingen heeft ingevoerd op het voorschrijven van GLP-1-analogen.

Zie https://asgb.be/node/28718.

Die maatregel was van tijdelijke duur (tot 31 aug a.s.) maar er werd direct ook voorzien dat hij verlengd kon worden.

Dat is nu dus gebeurd aan de hand van een op 28 juni jl. gepubliceerd KB. Deze verlenging geldt tot 28 februari 2025.