ASGB-symposium " Het inkomen van de ziekenhuisarts in een veranderend ziekenhuislandschap"

Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt-Zemst

  • Hoe zal mijn inkomen bepaald worden binnen de nieuwe ziekenhuisfinanciering?
  • Zal mijn inkomen wijzigen als mijn ziekenhuis toetreedt tot een netwerk? En hoe dan?
  • Kan ik als ziekenhuisarts associëren met artsen van andere ziekenhuizen binnen het netwerk?
  • Wat als mijn ziekenhuis beslist toe te treden tot een netwerk en ‘mijn’ pathologie naar een ander ziekenhuis wordt overgebracht?
  • Hoe wordt een ‘intellectueel’ ereloon echt herijkt?
  •  

presentatie R. Rutsaert: Plan van aanpak: waar staan we?

presentatie L. Annemans: Herijking nomenclatuur

presentatie P. Degadt: Werken in netwerken

presentatie R. Cuypers: Ziekenhuisoverschrijdende associaties

UGENT Voorstel tot herijking medische nomenclatuur - 1 dec 2016

 

Programma
-
Onthaal
-
Verwelkoming
Dr. Reinier Hueting, voorzitter ASGB/kartel
-
Plan van aanpak: waar staan we?
Dr. Robert Rutsaert, bestuurslid ASGB/kartel
-
Basisprincipes en noodzakelijke stappen om tot een herijking van de nomenclatuur te komen
Prof. Dr. Lieven Annemans, gezondheidseconoom UGent
-
Werken in netwerken
de heer Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen
-
Associaties van ziekenhuisartsen over ziekenhuizen heen
Rita Cuypers, jurist ASGB/kartel
-
wandelbuffet, aangeboden door ASGB/kartel
-
Debat
Prof. Dr. Lieven Annemans, gezondheidseconoom UGent; de heer Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen; Dr. Robert Rutsaert, bestuurslid ASGB/kartel; Dr. Thomas Gevaert, bestuurslid ASGB/kartel; moderator: Dr. Reinier Hueting
-
Drankje