KB op het BFM gewijzigd (onder meer m.b.t. EPD, cybersecurity en ASO)

2024.080

 

Op 10 juni 2024 werd een KB gepubliceerd dat het KB op het BFM wijzigt.

Hoe komt dat?

Semestrieel worden de regels voor betoelaging van de ziekenhuizen via het BFM aangepast.

Enerzijds bepaalt men de totale som die mag verdeeld worden en dat is ruim 11miljard 639 miljoen euro voor 2024 en anderzijds wijzigt men concreet waar nodig het besluit zelf.

Uiteraard zijn er heel wat technische wijzigingen die ogenschijnlijk kleine aanpassingen zijn maar die voor individuele ziekenhuizen wel grote gevolgen kunnen hebben. Die wijzigingen worden dan ook best in elk ziekenhuis afzonderlijk bevraagd.

Waarover gaat het concreet?

Er wordt blijvend geïnvesteerd in het EPD en Cybersecurity evenals in maatregelen om het verpleegkundig kader te versterken.

Opvallend is de toevoeging van een bedrag van 30 mil euro ter ondersteuning van de opleiding van de kandidaat specialisten en dit via via onderdeel B4. De verdeling onder de ziekenhuizen van deze som gebeurt via een formule die een hele A4 pagina beslaat. Vrij omslachtig dus. Belangrijke voorwaarde is wel dat de CAO die op 19 mei 2021 gesloten werd, wordt gevolgd en terug te vinden is in elk individueel contract van de ASO met het Ziekenhuis.

In de NPCAZ werd al geopperd dat dit bedrag in sommige ziekenhuizen hoger zou zijn dan de uitkering aan de ASO. Zoals u weet, wordt een eventueel negatief saldo ten last gelegd van de honoraria.

 

In de pdf als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het op 10 juni 2024 gepubliceerde besluit terug.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
5 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2024.086

Stavaza hervorming nomenclatuur juni 2024

 

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 17/6/2024 gaf het Riziv een stand van zaken over de  hervorming van de nomenclatuur.

Het gaat om een gigantische operatie waar we nog wel enkele jaren zoet mee zullen zijn.

U vindt de details via deze links:

Hervorming van de nomenclatuur voor artsen | RIZIV (fgov.be)

2024.085

KCE zoekt Niet-New Deal-praktijken om de New Deal te evalueren

 

Het nieuwe New Deal-model voor de organisatie en financiering van huisartsenpraktijken is in 48 praktijken al van start gegaan.

Vandaag zet het KCE ook al de eerste stappen om de impact ervan op de zorg, de tevredenheid van de zorgverleners, de ervaringen van patiënten, enz. te evalueren.

2024.084

Stuurgroep KAFKA en Hfdst. IV: vereenvoudiging bekomen… maar ook praktische problemen

 

Stuurgroep KAFKA (een samenwerking tussen Jong Domus en ASGB en de andere artsensyndicaten) behaalde een grote doorbraak in de vereenvoudiging van de terugbetalingscriteria voor DOAC’s en medicatie bij osteoporose (Zoledroninezuur/Aclasta ® en Denosumab/Prolia ®).

Na jarenlang ijveren zijn we er immers in geslaagd om de terugbetalingscriteria te vereenvoudigen en de geldigheidstermijn van de akkoorden te verlengen (van 1 jaar naar respectievelijk 5 en 3 jaar).